عکسی از ریچارد اودان که از جان فور کارگردان صاحب‌نام امریکایی انداخته است.
50,000 ریال – خرید

15

پرسش از اقتصاد هنر: چند یادداشت پراکنده / منصور براهیمی