73

پرسش‌نامه‌ی مجله‌ی اکتبر درباره‌ی هنر معاصر/ مجید اخگر

در «پرسش‌نامه‌ی مجله‌ی اکتبر درباره‌ی هنر معاصر» شش متن پیش رو دارید. متونی که از نتایج پرسش‌نامه‌ای در مجله اکتبر است. مجله‌ی معتبر اكتبر در شماره‌ی 130 (پاییز 2009) خود در مورد مفهوم «امر معاصر» (هنر و موقعیت معاصر بودن و مسائل مرتبط با آن) منتشر كرد. دبیران مجله ـ روزالیند كراوس، بنیامین بوكلو، ایوْ‌ـ‌ اَلان بوا، هَل فاستر، و دیگران‌ـ طرح مختصری ارائه کردند. آنها طرحی از مسائل و پرسش‌های مرتبط با مفهوم و موقعیت هنر معاصر(Contemporary art ) را در اختیار حدود هفتاد نقاد و كیوریتورِ ساكنِ اروپا و امریكا قرار دادند. از آن میان حدود نیمی از ایشان به پرسش‌نامه‌ی اكتبر پاسخ دادند. پاسخ‌های نوشتاری‌شان از چند پاراگراف تا چند صفحه متغیر بود. سپس پاسخ‌ها در قالب یک وی‍ژه‌نامه‌ی مجله چاپ شد.

به این ترتیب قرائت پاسخ‌های شركت‌كنندگان (هرچند پس از حدود ده سال) كه جمعی از مهم‌ترین صاحب‌نظران و فعالان حوزه‌ی هنر معاصر هستند. سنجه‌ی مناسبی برای درك فضای كلی هنر و موقعیتِ «معاصر» و مسائل مرتبط با آن در اختیارمان قرار می‌دهد. متن كوتاه نخست كه امضای «هَل فاستر، به‌نیابت از دبیران مجله» را پای خود دارد. متنی است كه مجله در اختیار مدعوین قرار داد. پنج متن بعدی چند نمونه از پاسخ‌های گویاتر و سنخ‌نماتری است كه رئوس برخی از مسائل عمده‌ و تكرارشونده‌ی موقعیت فعلی هنر معاصر در آن‌ها قابل تشخیص است. ...

برای مطالعه‌ی بیشتر پیرامون هنر معاصر مقاله «توپولوژی هنر معاصر» پیشنهاد می‌شود.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.