33

پرده را کنار بزن / هومی ک. بابا / مجید اخگر

یكی از تراژدی‌های بزرگ تاریخ آن است كه در بعضی از دوره‌ها كل یك كشور در پس پرده‌ای ضخیم از دیده‌ها پنهان می‌ماند. گاهی اوقات این امر نتیجه‌ی حاكمیتی اقتدارگرا است كه می‌خواهد زندگی مردمانِ خود را در تاریكی نگه دارد؛ و در موارد دیگر، آن‌هایی كه خارج از آن كشور قرار دارند، بنا به مقاصد خودشان، ترجیح می‌دهند كه آن را از پس حجابی از نادیدگی و جهالت ببینند. هردوی این سرنوشت‌ها گریبان‌گیر ایران بوده است...