6

پرتره در عکاسی / گراهام کلارک / علی عامری

عکاسی پرتره یکی از پرمسئله‌ترین عرصه‌های کار عکاسی است. عکسی پرتره عملاً در هر سطحی و بر هر زمینه‌ای مملو از ابهام است. بخشی از چنین ابهامی مرتبط با این مسئله است که دقیقاً از چه چیزی یا چه کسی عکس‌برداری می‌شود. به همین علت می‌خواهم این مقاله را با پرداختن به اثری شروع کنم که شاید در تاریخ یک عکس، سوژه‌ای عجیب محسوب شود: آپولو...