50,000 ریال – خرید

44

پرتره در عصر ثبت و ضبط دیجیتال آن / مهدی نصراله‌زاده

در جهانی که انقلاب دیجیتال به‌طور روزمره در حال تغییر آن است، «حافظه‌های مجازی و پرتابل» نقشی حیاتی دارند. حافظه‌های دیجیتال ظاهراً به ساده‌ترین، مستقیم‌ترین و مطمئن‌ترین شکل، امکان ثبت و ضبط، فراخوانی و پردازش همه‌گونه اطلاعات را فراهم می‌آورند. در همین ارتباط، صفحات سیلیکونی در حال اشغال جایگاهی هستند که در زمان‌های دورتر به پهنه‌های کاغذی و پارچه‌ای و پوستی و چوبی و سنگی اختصاص داشت. ...