>> شماره 27

“پرتره” در جستوجوی “شخصیت” / تورج حمیدیان

"پرتره" از ابتدای رواج عکاسی تا کنون مورد توجه و در خواست عکاس‌ها و مردم بوده وهست . در ایران اما ، جز در میان نقاش‌ها و عکاس‌ها، لفظ "پرتره" کاربرد ندارد. مردم به روال معمول به این گونه از کار می‌گویند: "عکس". مثلا می‌گویند: "سه قطعه عکس برای نام نویسی لازم است"، یا "فلانی عکس پدرش را قاب کرده زده روی دیوار". در شاید تنها ترانه و یا تصنیف عامیانه‌ای هم که در مورد عکس وعکاس در ایران سراغ داریم و مربوط به حدود پنجاه سال پیش است، ویک تصنیف دو صدائی و محاوره‌ای بین "عکاس" ومشتری که یک زن است، می‌باشد. زن خطاب به "عکاس باشی" می‌گوید "عکسمو بردار". که منظور همان "پرتره" است...