>> شماره 38

پراگرسیو پس رونده / استیون هلر / فرناز حائری

واضح است که طراحی دوباره یک مجله باید منجر به بهبود آن شود. با این حال چنین تلاش‌هایی اغلب به لاپوشانی سطحی کمبودهای واقعی می‌انجامد. که به نظر می‌رسد این نکته در مورد مجله پراگرسیو هم صدق می‌کند. این مجله یکی از قدیمی‌ترین و هوشمندانه‌ترین نشریات سیاسی و فرهنگی جناح چپ آمریکاست، که اخیراً دستخوش یک جراحی زیبایی (حروف چاپی) شده که علاوه بر چین وچروک‌ها، خصوصیات گرافیکی آن را هم از بین برده است.