64

پانزده نكته درباره‌ی نقاشی‌های علی گلستانه / مجید اخگر

1- در کارهای علی گلستانه زیبایی چنان محض و بی‌واسطه و غیر قابل انکار است که تقریباً می‌توان گفت روی بدن ما کار می‌کند: به خود می‌آییم و می‌بینیم پیش از آن که فکر کنیم لبمان به لبخند باز شده است...