این نقاشی را علی گلستانه با تکنیک مدادرنگی کار کرده است.
50,000 ریال – خرید

64

پانزده نکته درباره‌ی نقاشی‌های علی گلستانه / مجید اخگر

1- در کارهای علی گلستانه زیبایی چنان محض و بی‌واسطه و غیر قابل انکار است که تقریباً می‌توان گفت روی بدن ما کار می‌کند: به خود می‌آییم و می‌بینیم پیش از آن که فکر کنیم لبمان به لبخند باز شده است...