>> شماره 27

پاره‌ پاره‌های شهر من / حامد یغمائیان

سوگواری بر فراهم نیاوردن امكانات اجتماعی زندگی فكری در ایران، دیگر تقدیر تاریخی ما شده است. آنها, در آنسوی مرزها، چشم به امروز خود گشودند تا فردای خود را بازیابند و ما به تجربه‌ی دیروز آنها دل بسته‌ایم تا امروز خود را بسازیم. به واقع شاید فقدان تجربه‌ی زیسته‌ی بی‌واسطه‌ی ما است كه دیوار‌های نوستالژی و فاصله بدین‌سان قطور می‌نماید...