36

پادگان آباد / محمد قائد

چه درصدی از سطح شهرهای بزرگ دنیا سربازخانه است؟ تأملی مقایسه‌ای در این نکته از روی نقشه تقریباً ناممکن است. در نقشه‌های معمولی که در فروشگاه‌ها یا اینترنت یافت می‌شود مراکز نظامی شهرها مشخص نشده‌اند. نقشه‌ای که چنین اطلاعاتی داشته باشد مشمول طبقه‌بندی است و در دسترس همگان قرار نمی‌گیرد. بگیرد هم به درد مسافر و توریست نمی‌خورد.