47

و زندگی ما را نکشته است… / امید بلاغتی

نوشتن درباره زمانه‌ای که در آنیم و زمانه‌ای که بر ما گذشته است اگر کاری محال نباشد اما سخت است و جانکاه. رمق از آدم می‌گیرد و جان. آن هم وقتی در دو سرغریب "زندگی آبتنی‌کردن در حوضچه اکنون است "باشی و"میراث گریه آه در قوم من سینه به سینه بود" در سیالیت زمان حال باشی و در عین حال مدام نگران ریشه‌ها و عقبه تاریخی خودت. چه دوگانه غریبی است. اصلاً شاید بشود زمانه امروز را برای من و نسلی که در آن هستم از همین‌جا آغاز کرد. ...