50

و اکنون آینده / صفی یزدانیان

اين كلمات را كه كلمات امروز است به ياد آن‌ها می‌نويسم كه به خاطر هر چيز كوچك و هر چيز پاك رفتند. آيا اين درك مختصری است از آزادی؟ اما آدم اگر آزاد است،آزاد هم هست كه درك مختصري داشته باشد از هر چيزی در اين دنيا و از جمله از آزادی. حالا كه به هم نگاه مي‌كنيم، ما رفتگان و ما ماندگان، غربت و تبعيد از سر و روی هر دومان می‌بارد. صفی یزدانیان در نوشته‌ای کوتاه با یادی از دوستش که به گفته‌ی خود این روزها نام دگرباش را به آن‌ها داده‌اند از رفتن بیست‌ساله‌های سی سال پیش می‌گوید که اگر مانده‌ بودند شاید اکنون در جامعه پذیرفته شده بودند.