>> شماره 27

و آغوشت اندک جایی برای زیستن/ اندک جایی برای مردن / غزاله هدایت

این روزها درمعنای آینه، دوربین و به ناچار "خود" گره خورده‌ام و همه‌ی ذهنم به آن بازبسته است. در شماره‌ی قبل حرفه: هنرمند چند خطی درباره‌ی خودنگاره نوشتم و اشاره کردم به این که فروکاستن "دیگری" (به واسطه ی عکاسی) آن چنان که من می‌خواهم، چه اندازه دشوار است...