ویژه‌نامه‌ از متن هنر، گزیده‌ای از نقد و نظر در ایران جدید (جلد اول)/ ۷۸

شماره ۷۸ «حرفه: هنرمند» (جلد اول) گزیده‌ای از نقد و نظر بر هنرهای تجسمی ایران محدود به بازه‌ی زمانی ۱۳۵۷-۱۲۸۵ است. در این شماره، مسئله‌ی ما نه تحلیل و تفسیر بلکه جستجویی است در انبوه آرشیوهای مکتوب از ادبیات فرهنگی و تجسمیِ ایران معاصر. از امتیازات این ویژه‌نامه، آشنایی با اسناد، روایت‌ها و سیر نوشتار تجسمی، و تفاسیرِ مکتوبی است که نشان‌دهنده‌ی ذهنیت ایرانیان در مواجهه با هنر نوگراست. ۶۷ جستار و مقاله در این مجلد به چاپ رسیده است. در آن‌ها می‌توان صدای تردید، حیرت، تمجید، طعنه، تحقیر و زد و خورد مداوم فکری نویسندگان را بازشنید. آنچه در انتخاب و بازآرایی این متون اهمیت داشته، تأکید بر ایده‌ی تاریخ و فهم تاریخی است و برای ما مهم بوده که آن‌چه بر قلم نویسندگان جاری شده، چگونه با جریان‌ها، رویدادها، درگیری‌ها و منازعات گفتمانی پیوند ‌خورده است. بنا داریم توجه‌ خوانندگان را بیش از گذشته بر تاریخ معاصر خودمان و تلاش‌های فکری صورت‌گرفته‌ در داخل معطوف کنیم. با این باور که ما «اکنون‌مان» را نمی‌فهمیم جز اینکه با کنج‌کاوی به راهی که آمده‌ایم و آن‌چه از سر گذارنده‌ایم نگاه کنیم. این مجموعه حاصل کار پژوهشی بیش از پانزده نفر به مدت شش ماه و مرور چندهزار یادداشت و مقاله و حدود ۱۰۰ عنوان جریده است که در نهایت به گزینش ۶۷ مقاله انجامید.

رسانه‌ها، نهادها و عرصه‌ی جهانی هنر نگاهی به امروز و فردا: 1351 تا 1357

جهش به گذشته، بازگشت به آینده سقاخانه، تالار ایران و منتقدان‌شان: 1343 تا 1351

تأسیس بی‌ینال تهران، اوجگیری هنر آبستره، و مسئله‌ی «انحطاط»: 1337 تا 1343

«نمایشگاه هنرهای زیبا» و سرآغاز نوسازیِ نهاد هنر: 1325 تا 1337

از «صنعت» به «صنایع مستظرفه» به «هنر»: 1300 تا 1325

آغازهای پراکنده: پیش از مشروطه تا 1300

از متن هنر