ویژه‌نامه‌ از متن هنر، گزیده‌ای از نقد و نظر در ایران جدید (جلد دوم)/ ۷۹

شماره‌ی ۷۹ «حرفه: هنرمند» (جلد دوم) گزیده‌ای از نقد و نظر بر هنرهای تجسمی ایران، در فاصله‌ی انقلاب ۱۳۵۷ تا ــ به تقریب‌ــ ۱۳۸۵ است. نوشتن درباره‌ی هنر جدید ایران سابقه‌ای بیش از صد سال دارد. برای تدوین تاریخ ادبیات تجسمی ایران نیاز است این متون دسته‌بندی و آرشیو شوند. شماره‌ی ۷۸ و ۷۹ حرفه: هنرمند تلاشی‌ست برای این منظور.

 

این دو جلد گزیده‌ای‌ست از بهترین نقدها و مقالات و نوشته‌ها درباره‌ی هنرهای تجسمی. آشنایی با روایت‌ها، سیر نوشتار تجسمی، روند تغییر و فراز و فرودهای گفتمان‌ها و سؤالات و موضوعات فکری اهالی هنر را که نشان‌دهنده‌ی ذهنیت ایرانیان در مواجهه با هنرهای تجسمی در این چهل سال است، در این شماره دنبال می‌کنیم. فارغ از این که بسیاری از این متون ارزش دوباره خوانده شدن دارند، باید بگوییم بدون مطالعه و تحلیل آن‌ها نوشتن تاریخ هنر معاصر ایران میسر نیست. در شما‌ره‌ی ۷۸، ۶۰۰ مقاله خوانده و ۶۷ مقاله از آن میان انتخاب و باز نشر شد تا گزیده‌ای باشد از ادبیات تجسمی ایران مابین سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷.

 

این‌بار حدود ۵۰۰ مقاله را از سال‌های پس از انقلاب خواندیم. ۵۵ مقاله را انتخاب و باز نشر کردیم که ۱۵ تای آن در ضمیمه‌ی دیجیتالی منتشر می‌شود. این ضمیمه‌ی دیجیتالی هدیه‌ی ماست به مخاطبانی که در طرح پیش‌فروش هم‌قدم ما هستند. همچنین دهمین درس‌گفتار تاریخ هنر و فرهنگ ایران در این شماره به چاپ می‌رسد.