37

ویرانه‌های معاصر / ریوجی میاموتو / ساناز امیریاراحمدی

از چندین سال پیش تا به حال مشغول عکاسی از ساختمان‌های در حال تخریب بوده‌ام. این نقطه شروعی برای من بود. پیش از این از ساختمان‌هایی که تازه کامل شده بودند عکس می‌گرفتم اما کم‌کم شروع به عکس گرفتن از ساختمان‌های در حال تخریب کردم، مطمئن نیستم چرا ولی این داستان با زندان ناکانو شروع شد. ...