>> شماره 62

وقتی از دیجیتال حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟ / گفت‌وگوی مرجان زاهدی با خسرو بیات و …

گفت‌و گوی مرجان زاهدی با خسرو بیات، مصطفی اسداللهی، قباد شیوا، فرشید مثقالی، دامون خانجانزاده، مجید کاشانی و مهرناز کوکبی.