26

وضعیت ظاهر برگه رأی در آمریکا / جی فیلیپ ویلیامز / میثم سامان‌پور

بحث و جدل در پالم بیچ واقع در فلوریدا در مورد طراحی برگه رای انتخابات، ارزش دیزاین را برای عموم مردم مهم قلمداد کرد. البته در سراسر این کشور [منظور آمریکا] آگاهی عمیق و ژرفی از دیزاین وجود دارد ولی نمی‌دانم چرا در نهایت اینگونه می‌شود که بعضی‌ها فکر می‌کنند چیز ساده‌ای مانند ورقه رای که فهرست اسامی نمایندگان در آن قرار دارد، اساسا احتیاج به دیزاین ندارد، و خودشان آن را طراحی می‌کنند. در وال استریت ژورنال توماس وبر از ادوارد توفت این چنین نقل می‌کند: « اصالت چيز مهمی نيست بلكه درست بودن و کارا بودن اهمیت دارد. »