50

واسازی هویت مهاجر / امیرعلی نجومیان

مقاله‌ی «واسازی هویت مهاجر» نوشته‌ی امیرعلی نجومیان بر آن است تا مفهوم هویت مهاجر را با استفاده از دیدگاه‌های واسازانه (deconstructive) مورد بررسی قرار دهد. او با رجوع به کتاب «بامزه به فارسی» اثر فیروزه دوما، از منظر مطالعات فرهنگی و نقد پسااستعماری به این موضوع پرداخته است. کتاب «بامزه به فارسی» که با عناوین دیگری چون «عطر سنبل: عطر کاج» نیز در ایران ترجمه شده گزارشی است طنزآمیز از تجربه‌ی گذار نویسنده از کودکی به بزرگسالی در ایالات متحده. امیر علی نجومیان با تحلیل ویژگی‌های کتاب همچون طنز، رؤیای امریکایی و با کمک گرفتن از دیدگاه‌های فیلسوفانی چون دریدا، ادوارد سعید و استوارت هال در تلاش است تا هویت مهاجر را موقعیت‌یابی کند. موقعیتی که همیشه در حال ترجمه و تبدیل قرار دارد و از همین طریق خود را تولید و بازتولید می‌کند.