38

هیچ کس دیگر یک متن مسئله‌دار را نمی‌خواند / مایکل جانسون / غزل ثمین

مطلب از این قرار است: فرهنگ ما بیش از پیش بصری شده است، دیگر کسی فرصت مطالعه ندارد.پس، از نوشتار طولانی در بروشور یا آگهی‌تان استفاده نکنید. به تصاویر بیشتر توجه کنید که بخش مهم تبلیغات هستند. اما آیا واقعاً همینطور است؟ واقعاً این مقاله را خوانده‌اید یا فقط تصاویر را تماشا کرده‌اید؟...