عکسی از بهمن جلالی ۱۳۸۰
50,000 ریال – خرید

44

هویت ایرانی، هنر جهانی / محمدمنصور هاشمی

چطور است بحث را از مقایسه دو نقاش نامدار ایران در دوره معاصر آغاز کنیم: بهمن محصص و حسین زنده‌رودی. گمان نمی‌کنم در این که بهمن محصص نقاشی است توانا و خلاق چندان اختلاف نظری وجود داشته باشد. نقاشی‌های او ـ مثلاً مینوتورهایش ـ سخت جدی است و استوار؛ برآمده از دیدی هنرمندانه و اجرایی قدرتمندانه. چنان هم نیست که کارهایش نسخه‌پردازی و تقلید باشد. احتمالاً اهل فن بدون امضاء هم می‌توانند آثارش را تشخیص بدهند و حتی بینندگان غیر حرفه‌ای مثل من هم با دیدن کارهایش ـ نقاشی‌ها و مجسمه‌ها ـ چیزی از "جهان" بهمن محصص به یادشان می‌ماند و آن را باز می‌شناسند. ...