26

هویت‌سازی تبلیغات فولکس واگن / فرانک روزم / لیا خاچیکیان

اگر شما هم در یکی از رشته‌های گرافیک دیزاین یا تبلیغات فعال هستد، حتما تا به حال حداقل یکی از آگهی‌های مشهور فولکس واگن را دیده‌اید، و شنیده‌اید که چگونه از آنها تعریف و تمجید می‌کنند. همچنین می‌دانید که این آگهی‌ها موفقیتهای زیادی در جایجای دنیا به دست آورده‌اند. آگهی‌های بانمکی که هم سرگرم کننده و هم در بر دارنده نکته‌ای ظریف هستند و به خوبی طراحی شده‌اند. می‌شود آنها را در یک کلام "هوشمندانه" نامید. آگهی‌هایی که کلیه رسوم پر تکلف و سنتهای رایج پیشین تبلیغات را بر هم زدند و توجه سختگیرترین مدیران هنری را به خود جلب کردند. حتی گوشه‌هایی از آنها داخل محاورات روزمره‌ی مردم شدند. اینها همگی نشانگر موفقیت چشمگیر این آگهی‌ها هستند. ...