>> شماره 39

هنر گذراندن تعطیلات 2 / باوند بهپور

می‌گویند فلانی تعطیل است. یعنی ذهنش کار نمی‌کند. تعطیلات همیشه نسبت دارد با کار. اگر کاری اتفاق نیوفتد، تعطیل هم نمی‌شود بود. در تعطیلات می‌پرسیم چه «کار» باید کرد؟ ...