50,000 ریال – خرید

73

هنر و عکاسی/ دیوید کمپنی/ مهران مهاجر

طی تقریباً سه دهه‌ی گذشته هنر بیش از پیش عکاسی‌وار گشته است. چرا موضوع را این‌گونه می‌بینیم؟ چرا نمی‌گوییم عکاسی هنر گشته است؟ زیرا این شق دوم حکایت از آن دارد که عکاسی رسانه‌ای یکپارچه و واحد است، حال آن‌که در واقع عکاسی به انحاء گوناگون و به دلایل مختلف سر از دنیای هنر درآورده است. این موضوع پی‌آمدِ تأیید و به رسمیت شناختن رسانه‌ای واحد با هویتی واحد نبوده است. یقیناً عکاسی همیشه پرچم‌دارانی داشته که به نمایندگی از آن سخن رانده‌اند و کوشیده‌اند به آن هویت ببخشند و آن را چنان شکل دهند که هنری یکه و تکین بشود. اما اینان به‌ندرت بر سر چیستی عکاسی هم‌سخن بوده‌اند. در 1989 بزرگ‌ترین نهادهای فرهنگی ما نمایش‌های بزرگ تاریخی برپا کردند. این نمایش‌ها هم بزرگداشت 150 سالگی عکاسی بودند و هم رویی و سویی به حال داشتند. ...