>> شماره 17

هنر و شیئیت / مایکل فراید / نیما ملک‌محمدی

عرصه‌ای که با نام‌های متفاوتی چون هنر مینیمال، هنرِ ای.بی.سی (ABC Art)، سازه‌های اولیه (Primary Structures) و اشیای خاص (Specific Objects) شناخته می‌شود، تا حد زیادی عرصه‌ای ایدئولوژیک است. این عرصه در پی اعلان و اشغال یک جایگاه است جایگاهی که بتواند به کمک کلمات صورت‌بندی شود و به واقع هم این جایگاه توسط شماری از دست‌اندرکاران متقدم آن صورت‌بندی شده است.