مدخل حرفه هنرمند

>> شماره 37

هنر هرجا که شد…

قوانین کپی‌رایت، تالارها، سالن‌ها، کمپانی‌های بزرگ تولید و پخش آثار هنری که روزی به هنرمندان کمک می‌کردند که آثارشان بهتر و بیشتر دیده شود، امروز تبدیل به سرعت‌گیرها و موانعی شده‌‌اند که درست بر ضد علت وجودی خود عمل می‌کنند.

پریروی ‌‌اما، به‌خصوص در دنیای امروز، تاب مستوری ندارد. راهش را (بلکه هم بی‌راهش را) پیدا می‌کند و خودی نشان می‌دهد. از قضا این بی‌راهه ها بیشتر از آن راه‌ها، توقعاتی را که از هنر داریم، اگرچه در رؤیاهایمان، برآورده می‌کنند.

زنده باد بی‌راهه!