ویژه‌نامه‌ی ده هنرمند برگزیده‌ی هنر نوگرای ایران/ 54

ده هنرمند برگزیده‌ی هنر نوگرای ایران

فصلنامه حرفه: هنرمند در نظر دارد برای شماره ویژه‌نامه نوروز ۱۳۹۴ خود به انتخاب و بررسی ده هنرمند منتخب هنر نوگرای ایران بپردازد. این كار، فارغ از جنجال‌های زودگذر مربوط به شهرت و محبوبیت، می‌تواند به شناسایی هنرمندان و دستاوردهای مورد اجماع جامعه هنرهای تجسمی ایران كمك كند. به علاوه، تلاش می‌كنیم با فراهم آوردن مطالبی تحلیلی در مورد فهرست ده نفره هنرمندانِ برتر، امتیازها و دستاوردهای آنها را به بحث گذاریم، و به این ترتیب در شناسایی آنها به نسل جوان‌تر و ایجاد نوعی پیوند تاریخی میان نسل‌ها گامی كوچك برداریم.

ارزش، اعتبار، شهرت و معیارهای آن

میزان و معیار ارزشیابی هنری و ثبت در تاریخ هنر چیست؟ ارزش هنری، اقتصادی و نمادین چگونه ایجاد می‌شود؟ از نتایج این نظرسنجی چه استنباط‌هایی در مورد سلیقه و پسند بازیگران صحنه هنر ایران می‌توان داشت؟ هنرمندان چگونه مشهور و شناخته می‌شوند یا خود را می‌شناساند؟ شخصیت مقبول، مشروع یا ممتاز و متمایز هنرمندان چگونه در دنیای هنر، رسانه‌ها، و نهادهای مرتبط با آن بازنمایی می‌شود؟ ضرورت وجود یا ایجاد چهره‌ها و آثار «معتبر» در صحنه هنر چیست؟ در این بخش به پرسش‌هایی از این دست می‌پردازیم

هنرمندان برگزیده هنر نوگرای ایران: یک شناختنامه‌ی مختصر

یكی از اهداف این پروژه، فراهم كردن حداقلی از پشتوانه متنی در مورد ده چهره‌ برگزیده هنرمندان هنر نوگرای ایران بود. در مورد هر هنرمند، در ابتدا با یک بیوگرافی کوتاه که مرجان تاج‌الدینی تهیه کرده است، حداقل اطلاعات مربوط به زندگی و روند شکل‌گیری و دستاوردهای هنری عمده هنرمند را ارائه می‌دهیم. پس از آن در قالب دو متن توضیحی‌ـ ‌تحلیلی به بررسی کارنامه هنری، زمینه‌های تاریخی و تاریخ‌هنری، و رویکرد‌های زیبایی‌شناسانه هر هنرمند می‌پردازیم. در مورد وجه تصویری كار، سعی ما آن بوده كه تصاویری از این هنرمندان را برای نمایش انتخاب كنیم كه جزو آثار كمتر شناخته و دیده شده آنها باشند. این آثار چشم‌انداز موجود از آثار آنها را تا حدودی كامل می‌كنند. مجموعه‌‌ی پیش رو حاصل این تلاش است:

بهمن محصص

اردشیر محصص

پرویز تناولی

محسن وزیری‌مقدم

نیکزاد نجومی

سیا ارمجانی

احمد امین‌نظر

مارکو گریگوریان

احمد عالی

حسین زنده‌رودی

نقد فصل

حرفه: مجموعه‌دار

فهرست و شناسنامه

حرفه: مجموعه‌دار

نقد فصل

هنرمندان برگزیده: یک شناختنامه مختصر

تاریخ هنر معاصر ایران

ارزش، اعتبار، شهرت و معیارهای آن

10 هنرمند برگزیده 100 هنرمند و هنرشناس و منتقد