73

هنر نخبه در عصر پوپولیسم/ جولین استالابرس/ نغمه یزدان‌پناه

جولین استالابرس در این مقاله با رجوع به آرای جیمسون سعی دارد از طریق تعریفی که برای هنر پست‌مدرنیسم ارائه می‌دهد، پوپولیسم در هنر را بررسی کند، زیرا به تعبیر او پست‌مدرنیسم نوعی پوپولیسم زیبایی‌شناسانه است و اگر پست‌مدرنیسم را بتوان مدرنیسم همه‌فهم‌شده در نظر گرفت، آن‌گاه هنر پوپولیستی همان پست‌مدرنیسم همه‌فهم‌شده است. به زعم او عصر حاضر در اثر سرعت فوق‌العاده‌ی فرهنگ دیجیتال به بی‌عمقی فرهنگی دچار شده است. استالابرس پوپولیسم را به مثابه نوعی امتناع از پیچیدگی توصیف می‌کند که از مصائب ناشی از جهانی شدن بهره می‌جوید و با ویژگی‌ها و ترفند‌هایی چون سادگی و کلیشه‌ای بودن‌، تکنیک‌های تبلیغاتی، تجاری کردن هنر، بی‌توجهی به نظر کارشناسان، هنر را به بی‌راهه کشانده است. او با بررسی آثار هنرمندانی چون دیمین هرست، بنکسی سعی دارد نشان دهد که چگونه مواجهه‌ی ناگزیر مؤسسات مهم هنری با نیروهای بازار و همچنین مدرن شدن تدریجی بازار هنر، پوپولیسم در جز‌ءجزء هنر حال حاضر رخنه کرده است.

برای دریافت مقاله روی گزینه خرید کلیک کنید