بهداد لاهوتی از مجموعه‌ی شاهنشاه-۱۳۸۸
50,000 ریال – خرید

44

هنر معاصر ایران بد است / باوند بهپور

رشته‌ای داریم به نام «پژوهش هنر». دیگران ندارند. دیگران «تاریخ هنر» دارند و «تئوری هنر». تاریخ برایمان ملال‌آور است («پشت سر خستگی تاریخ است») و تئوری برایمان لفاظی. می‌گوییم: آن‌که حرفی برای گفتن دارد حرفش را می‌زند. از عقل نمی‌لافد. طامات نمی‌بافد. ...