44

تاریخ هنر معاصر ایران؛ هنر معاصر ایران بد است / باوند بهپور

کارکرد اصلی تئوری هنر، ممکن ساختن اندیشیدن به هنر است و تاریخ هنر لازمش دارد. برای نوشتن تاریخ، باید زبانی برای حرف زدن درباره‌اش داشت. باوند بهپور در این مقاله ضرورت ثبت تاریخ هنر معاصر ایران را یادآوری می‌کند. زیرا معتقد است با ثبت تئوری و تاریخ می‌شود کاستی‌ها را دید و در مورد آن سؤال‌های بهتری مطرح کرد. در مقام مقایسه اما هنر معاصر ایران، موزه‌ها و گالری‌های ایرانی در نسبت با دنیا در کجا قرار دارند؟ اگر هنرمندانی چون دیمین هرست مورد توجه هستند برای چیست و چرا هنرمندان ایرانی این اقبال را ندارند؟ نارضایتی از هنر معاصر ایران از کجا ناشی می‌شود. و برای رفع آن چه راه‌کارهایی مفید هستند؟ بهپور در این مقاله با مطرح کردن سؤال‌ها و نظریه‌های گوناگون در تلاش است تا هنر معاصر ایران را از منظری دیگر بنگرد.

 

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.