فرش واگنر مجموعه‌ی برل/موزه‌ی گلاسکو قرن ۱۷ م
50,000 ریال – خرید

65

هنر تجلی، هنر تجسد / گفت‌وگو با آریاسپ دادبه

موضوع ما در این شماره ژانرِ نقاشی تاریخی است، اما در این گفت‌وگو نمی‌خواهیم تنها به این ژانر به شکلی که در قدیم رونق داشت و با منعقد شدن معنای تاریخ در دوران جدید، اتفاقاً دوران افول آن آغاز شدْ بپردازیم. صورت مسئله‌ی ما در اینجا ارتباط تاریخ با نقاشی، یا به طور کلی تصویر است. بنابراین می‌خواهیم درباره‌ی هنر ایران و مفهوم تاریخ صحبت کنیم. این گفت‌و‌گو توسط ایمان افسریان و هدی اربابی با آریاسپ دادبه صورت گرفته است. ...