>> شماره 42

هنر بر مفرش دانشوران / محمدمهدی چیت‌سازها

محدوده پیشنهاد شده برای این نوشته بررسی وضعیت نشریه‌های تجسمی غیر دولتی از سال 1377 تا پایان سال 1390 است. اما اینکه چرا از سال 1377 و نه مثلاً دهه هشتاد که مهم‌ترین نشریه‌های مستقل این سال‌ها از آن زمان منتشر شدند برای من مبهم بود. چون ظاهراً در این حوزه سال 1377 فرقی با مثلاً 1375 یا حتی 1370 ندارد. اما آغاز دهه هشتاد با انتشار دو نشریه حرفه: هنرمند و تندیس قطعاً تمایزی آشکار از سال‌های قبل را نشان می‌دهد.