>> شماره 37

هنر این روزها / یادداشت‌هایی از وحید حکیم، الهه حیدری، بهنام کامرانی، داریوش حسینی و …

یادداشت‌هایی از وحید حکیم، الهه حیدری، بهنام کامرانی، داریوش حسینی، پویا آریان‌پور، ژِینوس تقی‌زاده، امید مشکسار، افشین پیرهاشمی، مهرداد ختایی، شهروز نظری، جواد مدرسی، غزاله هدایت، مهدی فرهادیان، امیرعلی قاسمی، بکتاش سارنگ‌جوانبخت و باربد گلشیری.