66

هنر، زیبایی و امر مقدس: چهار مسیر به انتزاع / کارستن هریس / صالح نجفی

مجلد حاضر ریشه در همایشی دارد که عنوانش این بود: «حیات‌های صورت: هنر انتزاعی و طبیعت». با اشاره به گفت‌وگوی بارها نقل‌شده‌ی جکسون پالاک و هانس هافمن، دعوت‌نامه‌ی همایش از «دو حد نهايی كه هنر انتزاعی ميان آن‌ها شكل يافته است» سخن می‌گفت: «از یک‌سو، میل به بهره‌گرفتن از نیروهای صورت‌آفرین خود طبیعت؛ و از سوی دیگر، رخصت‌دادن به این رانه تا با رجوع به صورت‌های طبیعی نظم و نسق یابد». لی کراسنر، همسر پالاک، این دو حد نهايی را در توضیح جواب او به هافمن مطرح می‌کند، هنگامی که هافمن به پالاک توصیه می‌کند که باید از روی طبیعت کار کنی. به گفته‌ی کراسنر، پالاک چنین پاسخ می‌دهد: «من خودم طبیعت‌ام». ...