50

هنرِ مهاجر چیست؟/ مهسا فرهادی‌کیا

مهاجرت از سر اشتیاق به حضور در اتمسفر تازه‌ی مقصد یا دلزدگی از مختصات جغرافیایی مبدأ، یک پیامد بی‌تردید دارد و آن فقدان است. فقدان حضور مهاجرت‌کننده برای بازماندگان و بالعکس. زمانی که این پدیده را در مورد چیزی به جز سوژه‌ی انسانی به کار می‌بریم نیز همچنان از غیاب سخن می‌گوییم...