59

هنرمندان و تجربه‌ی جنگ / رویین پاکباز

«هنرمندان و تجربه‌ی جنگ» عنوان مقاله‌ای از رویین پاکباز است. «گفته شده که هنرمندان غالباً مفسران زمان خویشند. این سخن منطقاً در مورد هنرمندانی مصداق دارد که تجربه‌ی زیسته‌ی خود را به نحوی در آثارشان منعکس کرده‌اند.» نوشتار رویین پاکباز با این جملات آغاز می‌شود. او جنگ و تنش‌های سیاسی را یکی از موقعیت‌های بحرانی در تجربه‌ی زیسته‌ی انسان‌ها می‌داند. رویین پاکباز معتقد است هنرمندان در چنین موقعیت‌هایی به تناسب حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی خود و با زبان هنری خاص خود به آن واکنش نشان می‌دهند. نویسنده در این نوشتار به مرور و بررسی آثاری از فرانسیسکو گویا، آنری ماتیس و پابلو پیکاسو می‌پردازد. او جریانِ جنگ‌ها و بحران‌های سیاسی معاصر این هنرمندان را به مثابه‌ی واکنش‌های ویژه‌ی آنان نسبت به وضعیت موجود می‌نگرد.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

برای دیدن تمام مقالات رویین پاکباز اینجا را کلیک کنید.

برای مطالعه‌ی بیشتر پیرامون موضوع هنرمندان و تجربه‌ی جنگ در حوزه عکاسی اینجا را کلیک کنید.

برای مطالعه‌ی کتاب الکترونیک «رویین پاکباز در حرفه: هنرمند» در طاقچه اینجا را کلیک کنید.

بخشی از مقاله:

هنرمند متعهد به هنري نومايه، پويا و اثرگذار اعتقاد دارد و از اين رو، از روش‌ها، قراردادها و الگوهاي ايدئولوژيک هنر رسميِ تحميل شده بر مردم فراتر مي‌رود. او دست به ابداعاتي در فرم مي‌زند. تا زبان مناسبي براي بيان مضامين انساني و اجتماعي خود بيافريند. پيکاسو در گرنيکا از يادآوري مستقيم يک واقعيت معاصر و يا حتي از دسته‌بندي سياسي اجتناب مي‌ورزد. او با انتخاب زباني نمادين عمداً واقعيت را تعميم مي‌دهد. او با کژنمايي‌هاي مفرط شدت اعتراض خود را به وحشت همه‌ي جنگ‌ها ابراز مي‌دارد...