مدخل‌های حرفه هنرمند و پرونده‌هایی که درباره‌ی موضوعات هنری و ایده‌های نظری کار کرده است. هنر ایران و هنر جهان هنرمندان ایران و هنرمندان جهان iran contemporary art persian culture art magazine iranian artists iran painting

>> شماره 54

هنرمندان برگزیده: یک شناختنامه مختصر

یكی از اهداف این پروژه، فراهم كردن حداقلی از پشتوانه متنی در مورد ده چهره‌ برگزیده هنرمندان و هنرشناسان بود. در مورد هر هنرمند، در ابتدا با یک بیوگرافی کوتاه که مرجان تاج‌الدینی تهیه کرده است، حداقل اطلاعات مربوط به زندگی و روند شکل‌گیری و دستاوردهای هنری عمده هنرمند را ارائه می‌دهیم، و پس از آن در قالب دو متن توضیحی‌ـ ‌تحلیلی به بررسی کارنامه هنری، زمینه‌های تاریخی و تاریخ‌هنری، و رویکرد‌های زیبایی‌شناسانه هر هنرمند می‌پردازیم. در مورد وجه تصویری كار، سعی ما آن بوده كه تصاویری از این هنرمندان را برای نمایش انتخاب كنیم كه جزو آثار كمتر شناخته و دیده شده آنها باشند، و چشم‌انداز موجود از آثار آنها را تا حدودی كامل كنند. مجموعه پیش رو حاصل این تلاش است.