>> شماره 42

همچون جهیزیه‌ی عروس زشت و بدقواره / مازیار اسلامی

اينكه آثار هنرى، به خصوص از نوع تجربى و نامتعارف‌شان، براى تصديق و تأیيد، محتاج امضاى نظريه‌اند، احتمالاً سمپتوم رابطه اثر هنرى با نظريه در دوران معاصر را نشان مى‌دهد، نه فقط در نيويورك و پاريس و لندن، بلكه حتى در تهران...