شماره 20

همه‌ی زنان سرزمین من / مریم عمرانی

«شاه که از سفر آمد(1307ق/ 1890م) شهر را آذین بستند و آتش‌بازی راه انداختند. همان روز وزیران و شاهزادگان احضار گشتند. اول حرف شاه این بود: در این سفر آنچه ملاحضه کردیم تمام نظم و ترقی (اروپا) جهت این است که قانون دارند. ما هم عزم خود را جزم نموده‌ایم که در ایران قانونی ایجاد نموده، از روی قانون رفتار نماییم.« شما بنشینید و قانونی بنویسید» و دز این خصوص آنقدر تأکید و اصرار کردند و مبالغه نمودند که از حد و حصر گذشت...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور