76

همه‌گیری کرونا و تأملاتی درباره‌ی مرگ و زندگی/ خیزران اسماعیل‌زاده

سپاس از زندگی/ به‌خاطر تمام چیزهایی که به من بخشید/ به‌خاطر چشمانی که با آنها سیاهی را از سفیدی تشخیص بدهم/ و از بین همه‌ی مردم/ کسی را که دوستش می‌دارم ببینم. ... این ترانه‌ایست که در سال 1966م. توسط ویولتا پارا هنرمند شیلیایی سروده و اجرا شده است. ترانه در ستایش زندگی و عشق است. در ستایش جزئیات: صداها؛ چکش‌ها و توربین‌ها، جیرجیرک‌ها، صدای معشوق. نورها و تصاویر؛ روشنای روز، کوه‌ها و دشت‌ها، خیابان‌ها و ایوان کوچک خانه‌ی معشوق؛ و در ستایش کلمات، خنده و اشتیاق، رنج و خوشی، و ذهن بشری. ...