شماره 55

هفت مصاحبه درباره‌ی گرافیک دیزاین

دبورا ساسمن، وین هانت، دیوید گیبسون، مایکل منورینگ، مسعود بخاری، برایان کالینز، پال لَوویی