>> شماره 38

هشت سالی که تاریخ دیزاین مجله را تغییر داد / پرین دروم / سودابه صالحی

فتوژورنالیسم مدرن در 1936 هنگامی‌‌ که هنری لوس 92000 دلار بابت مجله هفتگی طنز لایف (Life) پرداخت، تولد‌ یافت. او این مجله را در 23 نوامبر دوباره راه‌اندازی کرد و پدیده‌ای را ‌‌‌آفرید که از موفقیت بسیاری برای 30 سال بعد برخوردار گشت. اما در واقع، این الکسی برادویچ بود که ظاهر انتشارات دوران را تعریف کرد. این پناهنده‌ سیاسی روسی در سال 1934 همکاری خودرا با مجله بازار‌ِ هارپر (Harper's Bazaar) شروع کرد، ولی نفوذش در اشکال نامتعارف و جدیدتری نیز دیده شد، به طوری که مفهوم امروزین کارگردان هنری را کلید زد. در حقیقت، این مفهوم به قدری نو بود که نامش تحت این عنوان تا سال‌ها بعد در شناسنامه مجله آورده نشد...