اثری از دیوید هاکنی من ری-۱۹۷۳ david hockney man ray
50,000 ریال – خرید

44

هاکنی و سنت کلاسیک / جان گریفیتز / مهدیه کرد

هنر هاکنی از جهات گوناگون با سنت‌های کلاسیک در ارتباط است. منظور از کلاسیک در اینجا سلسله شیوه های هنری مسیحیان غربی است که از مدل‌های کلاسیک باستان اقتباس شده‌‌اند. این شیوه‌ها اساساً با شیوه‌های قرن بیستمی که مدرن خوانده می شوند تفاوت دارند، شیوه‌های مدرنی که سابقه‌شان در غرب نهایتاً به گرایشات اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 باز می‌گردد و در مجموع "رمانتیسم" نامیده می‌شوند. ...