>> شماره 44

هاکنی و تاریخ هنر / ترجمه و گردآوری: مهدیه کرد

مهدیه کرد در مقاله‌ی «هاکنی و تاریخ هنر» به معرفی دیوید هاکنی، نقاش انگلیسی پرداخته است. او در این مقاله با تمرکز بر تجربیات این نقاش، نگاه او به نقاشی را بررسی کرده است؛ هاکنی نقاشی را با تجربیاتی در سبک‌هایی چون ناتورالیستم و رئالیسم آغاز کرد و به کوبیسم و در نهایت پاپ‌آرت کشیده شد. او همچنین تجربیات زیادی را در کالج سلطنتی لندن گذرانده و آشنایی با افردای چون کیتای راهی جدید برای او باز کرد. در این مقاله مهدیه کرد با بررسی این تجربه‌ها، تأثیر آن‌ها را بر روی آثار هاکنی به‌خصوص بر تکنیک‌های نقاشی او مورد مطالعه قرار داده و این‌ که چگونه او به نقاشی کلاسیک و در عین حال پیشرو تبدیل شده است.

*اگر به موضوع سنت نقاشی غرب و امتداد آن در آثار نقاشان مدرن و معاصر علاقه‌مندید، می‌توانید مقاله‌ی «هاکنی و سنت کلاسیک» را از اینجا دانلود کنید.