شماره 8

نگرش طبیعی / نورمن برایسن / علی عامری

دشوار می‌توان راجع به نقاشی در غرب، داستانی روشن‌گرتر از این حکایت پلینی تصور کرد: معاصران و رقبای زئوکسیس، تیمانتس، آندروسیدس، پوپوموس و پارهاسیوس بودند. چنین آمده که وقتی آخری وارد رقابت با زئوکسیس شد، زئوکسیس تصویری چنان ماهرانه از خوشه‌های انگور کشید که پرندگان از بالا به پایین پرواز کردند تا از انگور نقاشی شده بخورند. ...