شماره 23

نگاه کردن در زمان: آنتونیو لوپز و ویکتور اریس / خوزه سابوریت / جاوید دلرنگ

سینما از نقاشی، زاویه، قاب، ترکیب‌بندی، فاصله‌ها، نور و رنگ را آموخت: از همان‌زمان که لومیرها روش‌های یک «نقاش امپرسیونیست» را برگزیدند، عنصر نقاشانه در امر فیلمیک مأوا گرفت. ...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور