56

نگاهی گذرا به گزیده‌ای از عکاسی معاصر ایران / غزاله هدایت

برای این که بتوانیم شناختی کلی از عکاسی معاصر ایران داشته باشیم نیازمند دسته‌بندی آثار هستیم. تلاش برای دسته‌بندی کمک می‌کند به نقاط اشتراک و افتراق در عکاسی امروزمان آگاه شویم‌، روندها و حساسیت‌ها را تشخیص دهیم و بتوانیم به مفاهیمی موثر و مفید برای نگارش تاریخ عکاسی معاصرمان دست پیدا کنیم. ...