6

نگاهی به چند فیلم کائوریسماکی / ترجمه: لیلا هدایت‌پور

در محیط به شدت رقابتی و دانمارک مدرن امروزی، «هملت» (پیرکا – پکاپتلیوس) وارث مؤسسه‌ی بسیار بزرگ تجاری خانوادگی پدرش (پنتی آئر) است. شریک تجاری پدرش و عضو هیأت مدیره «کلاوس» (اسکوسالمینن) در حال مذاکره با کمپانی‌های رقیب برای انحصاری کردن خط تولید یک جنس ارزان قیمت از سوئد است. ...