>> شماره 35

نگاهی به هنر، هنرمند و مخاطب ایرانی در دنیای مجازی / علیرضا نیک‌نژاد

در مقاله مدیریت هنری دیجیتال این شماره، بهره‌گیری از دنیای مجازی به مثابه ابزاری مؤثر در «اقتصاد هنر» در کنار کشف هنرمند، تولید، عرضه و ارائه اثر هنری مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد استفاده از فضای مجازی برای بسط و گسترش فعالیت‌های هنری در همه‌جا یکسان نیست و هنوز در حصار مرزهای جغرافیایی گرفتار است. در این یادداشت، چرخه تولید، ارائه و فروش اثر هنری از نوع ایرانی در دنیای مجازی را مرور می‌کنیم.