مهرداد افسری از مجموعه‌ی «نمد» ۲۰۰۱
50,000 ریال – خرید

3

نگاهی به عکس‌های مهرداد افسری / مهران مهاجر

این نوشته یادداشتی است بر سه مجموعه عکس مهرداد افسری: "جاده‌ها"، "تمدن‌ها"، "قره کلیسا".