شماره 26

نگاهی به عملکرد عکس‌های متحرک – تبلیغات ترافیک مناظر شهری / پاسی کولهونن / خداداد موقر

مقاله‌ی «نگاهی به عملکرد عکس‌های متحرک-تبلیغات ترافیک مناظر شهری» نوشته‌ی پاسی کولهونن است. خداداد موقر آن را به فارسی برگردانده است. در این مقاله سعی خواهد شد که همراه با عکس و تصویر، برخی از اثراتی که تبلیغات روی شهر ما می‌گذارد نشان داده شود. به نظر می‌رسد که هرروزه تعداد بیشتر و بیشتری پوستر و انواع دیگر تبلیغات در خیابان‌ها دیده می‌شود. با توجه به این نکته می‌توان چنین استدلال کرد که تبلیغات رفته‌رفته بر مناظر شهری تسلط خواهند یافت. شاید حتی بیش از آنچه ما تمایل به پذیرش آن را داریم.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

بخشی از مقاله:

دو علت عمده برای شکل فعلی مناظر شهری وجود دارد. نخست حجم روز افزون ترافیک و دیگری فرهنگ تجاری فعلی است که خود را به وضوح در تبلیغات نمایان می‌سازد. این مقاله به اثرات تبلیغات در محیط شهری می‌پردازد و هدف اصلی آن تبلیغات مربوط به ترافیک است. امروزه مردم آنچنان به تبلیغات عادت کرده‌اند که گاه مشکل می‌توان تشخیص داد چه مقدار تبلیغات ما را احاطه کرده است. در شهرهای غرب، فضای فاقد تبلیغات روز به روز کمیاب‌تر می‌شود و میدان دید شهروند تحت تسلط امور بازرگانی قرار دارد. ترابری عمومی نمونه بارزی از این وضعیت است. فنون تبلیغاتی معاصر، اتومبیل‌ها، قطارها، کامیون‌ها و هواپیماها را به سطوح تبلیغاتی متحرک مبدل ساخته است. فرهنگ تجاری-بازرگانی، شهرهایی را ایجاد کرده است که تحت‌ تسلط پدیده‌ای قرار دارند که من آن را «زیبایی‌شناسی اقتصاددان» نامیده‌ام...